Prelude REF

Finns i färgerna: röd, blå, lila, gul, grön och orange

 

 

 

Fakta

Spännvidd: 250 cm
Längd: 134 cm
Vingareal: 46 dm²
Vingprofil: MH-32 mod.
Vingbelastning: 25-30,4 g/dm2
Flygvikt: 1,1 – 1,3 kg
Radio: E+R+Fl+M

Bilder