Kontakt & Distribution

Ocelot, Lynx,  Ascot, Softik Traveller, Vision Sport och Astra distribueras i Sverige och Norge av:

Bolaget Animatech
Dalvägen 87
187 34 TÄBY
Telefon: +46 8 544 758 55
Mobil: +46 70 660 56 65
ocelot@animatech.se